dalgakiran_.png

избра СИВЕА ООД за свой партньор в България

Търговска дейност

СИВЕА ООД е търговско дружество, с основна дейност доставка и сервиз на въздушни компресори. Фирмата предлага цялостни решения в областта на сгъстения въздух, както за малкия бизнес, така и за големи промишлени предприятия.

Прочетете още

Сервиз за компресори

СИВЕА ООД осигурява бърз и качествен сервиз на всички съвременни марки и модели компресори. Благодарение на развитата мрежа от регионални офиси, СИВЕА ООД разполага с търговски и сервизни центрове в редица градове в България, като по този начин осигурява максимално покритие за цялата българска индустрия.

Прочетете още
eu-program-min.png

„СИВЕА“ ООД ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМНА ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID 19" НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”

„СИВЕА" ООД стана бенефициент и изпълнява проект по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-22134-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

Целта на проекта на „СИВЕА" ООД е осигуряване на оперативен капитал за фирмата за справяне с последиците от пандемията COVID-19. С изпълнението на проектното предложение ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и осигуряване стабилност на работните места в предприятието.

Това ще бъде постигнато чрез получената безвъзмездна финансова помощ в размер на 10 000 лв., от които 8 500 лв. от ЕФРР и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Проектът е с продължителност на изпълнение 3 месеца – от 28.09. 2020 г. до 28.12.2020 г.

Партньори