Компресорите от серия Inversys Plus са създадени с отчитането на всички последни достижения на компанията.В компресорите от тази серия с помощта на вграденият честотен преобразувател сe променя скоростта на въртене пропорционално на потреблението на сгъстен въздух в предприятието. По този начин се употребява само толкова енергия колкото е нужно за производството на необходимото количество сгъстен въздух в даденият момент.

Във винтовите компресори Inversys Plus е реализирано конструктивно решение с пряко предаване на мощността от електродвигателя към винтовата двойка посредством еластичен съединител без редуктор. Преимуществото на този метод е най-ниската загуба на механична мощност и отсъствието на радиални натоварвания на лагерите. По този начин компресирането на въздуха се извършва с най-малки загуби и се увеличава енергийната ефективност на процеса.

Новият двигател , с клас на енергийна ефективност «Premium Efficiency», и поставянето на честотен преобразувател на задвижването на охлаждащият вентилатор , позволяват да се постигне още по-голяма икономия на електроенергия.

Компресорите от серия InversysPlus – най-добрият начин за намаляване на Вашите разходи за производство на сгъстен въздух.

  • Икономия на електроенергия до 35% благодарение на честотният преобразувател с адаптивно управление
  • Пряко предаване на мощността 1:1 от електродвигателя към винтовата двойка
  • Електродвигател с клас на ефективност «Premium Efficiency»
  • Наличие на честотен преобразувател и на вентилатора с управление по температура на винтовата двойка.
  • Вграден циклонен сепаратор с автоматично кондензоотделяне


Разгледайте останалите винтови компресори
Файлове

Пълна спецификация на продукта

Изтегли
Видео
Спецификация
Серия Inversys Plus
* - Задължителни полета