Бутални компресори

За производство на PET изделия
За производство на PET бутилки , сондажни установки и др.
Едно и двустепенни бутални компресори до 15 Bar.